Opzetten, Implementeren en Onderhouden

Managementsysteem

KAM-adviseur Holland B.V. adviseert en ondersteunt organisaties bij het opzetten, implementeren en onderhouden van gecertificeerde managementsystemen, op het gebied van:

 • Kwaliteit:
  • ISO 9001;
 • Arbeidsomstandigheden:
  • VCA (VGM Checklist Aannemers);
  • VCU (VGM Checklist Uitzend- en Detacheringsbureaus);
  • OHSAS 18001 (arbeidsomstandigheden).
 • Milieu:
  • ISO 14001;
  • ISO 14064 (CO₂-prestatieladder);
  • BRL 9335 (grond);
  • BRL SIKB 7000 (uitvoeren (water-) bodemsaneringen);
  • BRL SVMS-007 (veilig en milieukundig slopen);
  • BRL ERM 4000, (Onderhoud en Restauratie Monumenten);
  • BRL 2826 (Vervaardiging van metsel- en lijmwerkconstructies en/of voegwerk);
  • FSC (verantwoord houtgebruik);
  • Groenkeur
   • BRL Groenvoorziening
   • BRL Boomverzorging;
  • PEFC (verantwoord houtgebruik);
  • Erkenningsregeling MRF-keurmerk (Metaal Recycling Federatie).
 • Asbest:
  • SC 530 (asbestsanering);
  • SC 540 (asbestinventarisatie).
 • Overig:
  • MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen);
  • EMVI (Economisch Meest Verantwoorde Investering);
  • ISO 27001 (Informatiebeveiliging).